Virtuální servery

Stále často se setkáváme s náročnějšími webovými stránky, které svou náročností nesplňují požadavky běžného webhostingu. Takovéto weby se proto migrují na vyhrazené či samostatné servery.

Jelikož je pro mnohé uživatele pronájem celého serveru příliš drahý, nabízíme proto tzv. virtuální servery. Virtuální server lze nastavit dle potřeb a poskytnou uživateli potřebný výkon pro běh stránek a současně respektovat jeho finanční možnosti.

Virtuální prostředí (jinak uváděné jako Virtuální Privátní Server) mohou být tvořena různými distribucemi operačního systému jako je např. Debian, CentOS, RedHat, Gentoo, Suse.

Používáme technologie OpenVZ (popř. KVM), kde lze okamžitě navyšovat technické parametry bez výpadku služby.

Ceník virtuálního úložiště

Modul HDD  (GB) RAM (GB) vCPU 1 gbps
1 15 1 1 192 Kč
2 30 2 1 324 Kč
4 60 4 1 588 Kč
8 120 8 2 1116 Kč
16 240 16 4 2172 Kč

Parametry virtuálních serverů jsou velmi variabilní a lze si navrhnout vlastní sestavu.

Dle Vašich představ i požadavků Vám vytvoříme virtuální server na míru.

Objednávka VPS server


    Zásady ochrany osobních údajů.